CA EN ES
LOGO VESPRES DARNADI
LOGO VESPRES DARNADI 500
CA EN ES
fondo auditori movil

Dani Espasa

DaniEspasa w600

Nascut a la Canonja, va estudiar piano als Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i arquitectura a l'UPC de Barcelona. Ha treballat com a compositor, pianista i director musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). A més de ser productor i compositor de diversos discs de Lídia Pujol, també és director musical, pianista i acordionista de la cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l'ensemble de música contemporània Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS Records.
Després de completar els estudis de clave i baix continu amb Béatrice Martin a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J.-P. Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts d'Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és director de l'orquestra barroca Vespres d'Arnadí.
Actualment és professor d'Improvisació i de Música de cambra a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Pere Saragossa

PereSaragossa w600

Naix a La Vila Joiosa, on inicia els estudis musicals a l'Ateneu Musical, continuant als Conservatoris d'Alacant, València i Barcelona on obté el títol superior d'oboè. Després de tocar nou anys amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, inicia estudis d'oboè barroc, i en 2005 obté a l'Escola Superior de Música de Catalunya el títol d'Interpretació de la Música Antiga en l'especialitat d'oboès històrics de la mà d'Alfredo Bernardini.

Junt al clavecinista Dani Espasa, l'any 2005 crea Vespres d'Arnadí, grup barroc amb el qual ha obtingut grans èxits en bona part d'Europa. L'any 2006 crea Musièpoca, agència de concerts especialitzada en música antiga que, des de 2009, és també segell discogràfic. L’any 2014 crea el grup renaixentista Lucentum XVI, amb seu a La Vila Joiosa, que dirigeix i interpreta música dels segles XV i XVI.

Ha estat convidat per prestigioses orquestres barroques europees amb les que ha tocat en importants Festivals i Auditoris de tot el continent. Pere ha gravat discs amb diferents orquestres, destacant l'òpera Tito Manlio d'Antonio Vivaldi dirigida per Ottavio Dantone i el segell Naïve: i els tres discs amb Vespres d'Arnadí dedicats a Charles Desmazures, Josep Mir i Llussà i Anna Maria Strada, favorita de Händel.

Des de febrer del 2016 és professor catedràtic d’oboès històrics del Conservatori Superior de Castelló.